Home

Welkom


Welkom op de website van de Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming.


Op deze site staat beschreven wie wij zijn en wat wij doen. Dit vindt  u onder het tabblad Beleid. Onder dit zelfde tabblad vindt u tevens ons beleidsplan voor de komende jaren.


Hoe ons bestuur is opgebouwd vind u onder het tabblad bestuur.


Onze staat van baten en lasten over 2019 vind u onder het tabblad financiële verslag 2019. Hier is tevens een verslag opgenomen van onze uitgeoefende activiteiten in dat jaar.


Ten slotte nog een tabblad om contact met ons op te kunnen nemen.