Bestuur


Het bestuur van de Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming Amsterdam bestaat uit de volgende personen:


Marno Wolters, voorzitter

Yvonne van Lammeren, penningmeester

Dion Voeten, secretaris

Gerolf Bouwmeester, lid


De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun activiteiten voor de stichting.

Wel kunnen zij ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten in rekening brengen.Bestuur